Missie & Visie

De missie van ImmoParse bestaat er in om de vastgoedmarkt transparanter te maken voor vastgoedprofessionals in de uitvoering van hun schattingsopdrachten en prospectie. Door vastgoedinformatie toegankelijker te maken via online tools wil ImmoParse bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van vastgoedwaardering in België.

In 2011 organiseerde Testaankoop een praktijkstudie waarbij men een aantal huizen liet schatten door verschillende vastgoedprofessionals. Voor hetzelfde huis werden waardeverschillen van € 75.000 tot meer dan € 100.000 vastgesteld. In 2014 deed het actualiteitsprogramma Telefacts ook een gelijkaardig onderzoek. Opnieuw was er tussen de hoogste en de laagste schatting van hetzelfde huis een verschil van meer dan € 100.000.

De resultaten van beide praktijkstudies stelt de vastgoedsector in een slecht daglicht. Echter vestigen beide onderzoeken geen aandacht op de nood aan vergelijkingspunten en marktinformatie voor de vastgoedprofessionals ter onderbouwing van zijn of haar schattingsopdracht. Ook voor een vastgoedprofessional kan een deel van de vastgoedmarkt ondoorzichtig zijn, omdat elk onroerend goed uniek is en de kenmerken (grootte, staat, ligging, prijs,...) van dat onroerend goed slechts gedurende een korte periode kenbaar worden gemaakt in de vastgoedpubliciteit. In deze nood aan vastgoedinformatie vindt ImmoParse zijn oorsprong.

Huis schatten blijkt nattevingerwerk

Bron: VTM Nieuws