• immoparse

Recent nieuws

mei 2019

Grote update voor twee jaar ImmoParse

ImmoParse wordt twee en dat vieren we met twee gloednieuwe functies!

Schattingsverslagen

Sinds kort kan je schattingsverslagen rechtstreeks in ImmoParse uitwerken!

Via onze handige tool wordt je als expert begeleid door de verschillende items die je kan beschrijven, invullen en opzoeken voor het te schatten onroerend goed. Het eindproduct is een volledig uitgewerkt schattingsverslag waarin je toch nog je eigen stijl, kenmerken en schattingsmethodes kan aanbrengen.

Hierdoor voldoen uw schattingsverslagen aan alle kwaliteitseisen en bevatten ze de noodzakelijke info die de verschillende instanties (zoals de Vlaamse Belastingdienst) opleggen. Bovendien kan dankzij onze uitgebreide databank uw schattingsverslag snel, overzichtelijke en efficiënt onderbouwd worden met vergelijkingspunten en andere vastgoedinformatie.

Deze module is automatisch beschikbaar voor alle klanten met een geldig abonnement. Klik hier voor een overzicht van de abonnementsformules en de prijzen van schattingsverslagen.

Teams

Gebruikers met een PRO abonnement kunnen tot vier extra gebruikers uitnodigen in hun team.

De teamleden loggen in met hun eigen account maar alle aangemaakte data valt wel onder de account van de team manager. De manager en teamleden delen dus alle data zoals vergelijkingspunten, lijsten en schattingsverslagen.

Contacteer ons indien u meer dan vijf gebruikers nodig hebt.

december 2017

November update

Vergelijkingspunten toevoegen

Vergelijkingspunten die niet terug te vinden zijn in het vastgoedarchief kan u toevoegen aan uw persoonlijke database. Beschikt u over een grote hoeveelheid vergelijkingspunten, dan kan u ons contacteren om deze te importeren in uw account.

Kadastrale gegevens opzoeken op basis van het adres

Voortaan kan u automatisch de kadastrale gegevens opvragen in Vlaanderen op basis van het adres. De kadastrale gegevens worden vermeld bij exporteren van een vergelijkingspunt naar PDF.

Toevoegen en selecteren van afbeeldingen

U kan uw eigen afbeeldingen toevoegen aan een vergelijkingspunt. Eveneens kan u selecteren welke afbeeldingen vermeld worden bij het exporteren van een vergelijkingspunten naar PDF.


Op ons YouTube kanaal en de FAQ-pagina kan u instructievideo’s terugvinden voor deze nieuwe features.

september 2017

Nieuwe features

Eind mei 2017 werd ImmoParse gelanceerd in het Vlaamse Parlement. Deze zomer werd er druk verder gewerkt aan de uitbreiding van ImmoParse. Dankzij de feedback die we mochten ontvangen van onze gebruikers, worden naast een aantal kleine aanpassingen 4 nieuwe features gelanceerd.

Geavanceerd zoeken in het vastgoedarchief

De parameters van een zoekopdracht in het vastgoedarchief zijn uitgebreid zodat de resultaten selectiever worden. Er kan in meerdere gemeenten een zoekopdracht worden geplaatst. Eveneens is het mogelijk een zoekopdracht af te bakenen op basis van de straat, datum, nuttige vloeroppervlakte, staat, bouwjaar, enz. Aan de hand van een zoekterm kan je de resultaten filteren op trefwoorden die kunnen voorkomen in een vastgoedadvertentie (vb. zeezicht).

Kadastrale ligging

De kadastrale ligging is meteen beschikbaar als een pand gelegen in Vlaanderen een volledig adres bevat met straat, huisnummer en gemeente. Beschikt een pand niet over een volledig adres, dan kan u handmatig de kadastrale gegevens aanvullen bij een vergelijkingspunt. De identificatie van de kadastrale gegevens voor panden gelegen in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn nog onder constructie.

Lijsten met vergelijkingspunten delen

Uw lijsten met vergelijkingspunten kan u delen met andere collega’s die een abonnement hebben op ImmoParse. Op deze manier kan uw collega aangepaste gegevens kopiëren naar zijn eigen vergelijkingspunten.

Binnenkort

Naast alle bovenstaande nieuwe features komt er binnenkort ook de mogelijkheid om zelf nieuwe items toe te voegen aan uw persoonlijke database. Indien u een grote hoeveelheid vergelijkingspunten zou willen importeren kan u ons best contacteren.

mei 2017

Release van ImmoParse in het Vlaams Parlement

Op 30 mei 2017 wordt ImmoParse gelanceerd in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) organiseert er een boeiend startevent naar aanleiding van de oprichting van een vernieuwde beroepsvereniging voor de landmeter-expert.

Het wordt een rijk gevulde studiedag met o.a. een openingswoord door de Kamervoorzitter Jan Peumans, seminaries betreffende de digitale omgevingsvergunning en kwetsbare waardevolle bossen, een netwerkmoment en een slotwoord verzorgd door de Minister Bart Tommelein.

Ook wij komen aan het woord. De VVLE geeft ons een forum om ImmoParse voor te stellen aan hun leden. De deelnemers van het startevent ontvangen gratis 2 weken een kennismakingsabonnement en € 150 korting op de aankoop van een jaarabonnement.

Reeds meer dan 200 deelnemers zijn ingeschreven. Dit wordt beslist een heel mooi event! Wij danken alvast het bestuur van de VVLE voor de uitnodiging.

Download de presentatie hier.

Waarom ImmoParse?

De 5 pijlers

1
Archief van historische vastgoedadvertenties

ImmoParse zoekt naar advertenties op het internet van residentieel vastgoed, kantoren, winkelvastgoed, industrieel vastgoed, garages en gronden. Deze vastgoedinformatie wordt intelligent gestructureerd in een database. Het archief bevat vandaag meer dan 1.000.000 historische vastgoedadvertenties en groeit dagelijks aan.

2
De tip naar een verkooptransactie

Een historische vastgoedadvertentie leidt mogelijks tot een verkooptransactie. Via onze applicatie weet u welke onroerende goederen te koop stonden en kan u nagaan aan welke voorwaarden deze desgevallend zijn verkocht. Via de contactgegevens van de vastgoedmakelaar kan u de verkoopprijs en andere vastgoedgegevens bekomen. Of u bekomt deze informatie door inzage van de verkoopakte op het hypotheekkantoor.

3
Beheren van uw vergelijkingspunten

De verkoopprijs en andere gegevens van het onroerend goed dat u hebt verkregen, kan u toevoegen aan de webapplicatie. U bouwt en beheert als schatter uw eigen online database met vergelijkingspunten die enkel u kan raadplegen.

4
Exporteren

De vergelijkingspunten kan u exporteren in pdf-formaat en csv-formaat ter ondersteuning van uw schattingsopdrachten.

5
Schattingsverslagen

ImmoParse begeleid U in het maken van een professioneel schattingsverslag dat aan alle kwaliteitseisen voldoet. De geselecteerde vergelijkingspunten gebruikt U om uw schattingsverslag te onderbouwen.